Word Dosyasındaki Bütün Resimleri Küçültmek

Bir Word dosyasındaki bütün resimleri aynı boyutta küçültmek/büyütmek için aşağıdaki makro kullanılabilir.

Bir makro oluşturmak için ise Görünüm menüsünden Makrolar’a tıklamak gerekiyor.

 

Sub resize_images()
'
' resize_images Macro
'
'
Dim i As Long
With ActiveDocument
  For i = 1 To .InlineShapes.Count
    If .InlineShapes(i).Type <> wdInlineShapeHorizontalLine Then
      With .InlineShapes(i)
        .ScaleHeight = 30
        .ScaleWidth = 30
      End With
    End If
  Next i
End With

End Sub