Ubuntu Linux’ta OpenCV

Kurulum

Önce Ubuntu’muzun güncel olduğundan emin olalım:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Gerekli paketleri kuralım:

sudo apt-get install build-essential libgtk2.0-dev libjpeg-dev libtiff4-dev libjasper-dev libopenexr-dev cmake python-dev python-numpy python-tk libtbb-dev libeigen2-dev yasm libfaac-dev libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev libtheora-dev libvorbis-dev libxvidcore-dev libx264-dev libqt4-dev libqt4-opengl-dev sphinx-common texlive-latex-extra libv4l-dev libdc1394-22-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev

OpenCV’nin resmi sitesinden veya Github’dan kaynak kodlarını indirelim.

OpenCV’yi derlemek ve yüklemek için:

mkdir build
cd build
cmake -D WITH_TBB=ON -D BUILD_NEW_PYTHON_SUPPORT=ON -D WITH_V4L=ON -D INSTALL_C_EXAMPLES=ON -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON -D BUILD_EXAMPLES=ON -D WITH_QT=ON -D WITH_OPENGL=ON ..
make

sudo make install

OpenCV için birkaç ayar yapmak gerekiyor. /etc/ld.so.conf.d/opencv.conf adında bir dosya oluşturup içine şu satırı yazalım:

/usr/local/lib

Ve şu komutu çalıştıralım:

sudo ldconfig

/etc/bash.bashrc dosyasının sonuna da şunları ekleyelim:

PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/lib/pkgconfig
export PKG_CONFIG_PATH

Tamamdır, şimdi bilgisayarı kapatıp açabiliriz.

Örnek Uygulama

Şimdi de basit bir örnek deneyelim…

 

 

 

kaynaklar:

  • http://miloq.blogspot.com/2012/12/install-opencv-ubuntu-linux.html
  • http://stackoverflow.com/questions/15320267/package-opencv-was-not-found-in-the-pkg-config-search-path
  • http://www.youtube.com/watch?v=_eo-kjC05Io
  • http://mechomaniac.com/OpenCVBallTracking
  • http://docs.opencv.org/doc/tutorials/introduction/linux_gcc_cmake/linux_gcc_cmake.html