PEAR PHP Coding Standards

Çoğuna uyuyorum ama bir ara tekrar bir okuyup hafıza tazelemek gerek.

Coding Standards