Git deposuna farklı bir porttan bağlanmak

Git deposuna (varsayılan port 22’de) farklı bir port üzerinden bağlanmanız gerekiyorsa şöyle yapabilirsiniz:

git clone ssh://[email protected]:1234/myproject/myproject.git