CMake ile basit bir OpenCV örneği derlemek

Öncelikle OpenCV’yi yüklemeniz gerekiyor. Eğer Mac kullanıyorsanız Homebrew kullanarak nasıl yükleyeceğinizi görmek için şu yazıma göz atabilirsiniz: http://mustafa.aldemir.net/mac-os-x-el-capitan-uzerinde-opencv3-yuklemek/

 

CMakeLists:

cmake_minimum_required(VERSION 2.8)
project(Project1)

set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -std=c++11")
set(CMAKE_PREFIX_PATH "/usr/local/opt/opencv3/share/OpenCV")

set(SOURCE_FILES main.cpp)

find_package(OpenCV REQUIRED)

include_directories(${OpenCV_INCLUDE_DIRS})

add_executable(cv_project1 main.cpp)

target_link_libraries(cv_project1 ${OpenCV_LIBS})

 

 

main.cpp:

#include <opencv2/core/utility.hpp>
#include <iostream>

using namespace std;


const char* keys =
    {
            "{ b build | | print complete build info }"
            "{ h help | | print this help      }"
    };

int main(int argc, const char* argv[])
{
  cv::CommandLineParser parser(argc, argv, keys);

  if (parser.has("help"))
  {
    parser.printMessage();
  }
  else if (!parser.check())
  {
    parser.printErrors();
  }
  else if (parser.has("build"))
  {
    std::cout << cv::getBuildInformation() << std::endl;
  }
  else
  {
    std::cout << "Welcome to OpenCV " << CV_VERSION << std::endl;
  }

  return 0;
}