Category Archives: C / C++

Sitenize dadanmış sömürgenleri bulun

Apache loglarını incelerken bazı IP’lerden arka arkaya çok fazla istek geldiğini farkettim. Ama gözle bunları tespit etmek neredeyse imkansız olduğu için C++ ile şöyle bir programcık yazdım.

sivri

/*
* copyLeft by Mustafa Aldemir
* 18.05.2015
* find the IPs that make too many requests 
*/
#include <stdlib.h>
#include <string>
#include <iostream>
#include <map>
 
using namespace std;
 
int main(int argc, char* argv[])
{
 map<string, int> mymap;
 string s;
 int limit;
 int size;
 
 if(argc==2){
  limit = atoi(argv[1]);
 } else {
  cout << "Usage:" << endl << "tail -f /var/log/apache2/access.log | awk -Winteractive '{print $1}' | findleechers 10" << endl;
  return 0;
 }
 
 cout << "limit: " << limit <<endl;
 
 while (cin >> s)
 {
  if ( mymap.count(s)>0 ){
   mymap[s]++;
   if ( (limit <= mymap[s]) && (0 == (mymap[s]%limit)) ){
    cout << s << " " << mymap[s] << endl;                                              
   }                                                                 
  } else {
   mymap.insert( pair<string,int>(s,1) );
  }
 
  size = mymap.size();
  if(10000 < size){
   cout << "Exiting: size has grown too big" << endl;
   return 0;
  }
  /*
  if(0 == (size % 100)){
   cout << "map size: " << size << endl;
  }
  */
 }
 
 return 0;
}
 

 

Derlemek için:

g++ findleechers.cpp -o findleechers 

 

Derledikten sonra diğer kendi yazdığım programların yanına /usr/local/bin klasörüne taşıdım.

Çalıştırmak için şu komutu kullanıyorum:

tail -f /var/log/apache2/access.log | awk -Winteractive '{print $1}' | findleechers 10

 

Bu programı çalıştırmaya çalışırken yeni bir şey öğrendim. awk komutu veriyi tamponluyormuş (buffer) [1]. Yani, awk’ın çalışması bitene kadar findleechers borudan (pipe) bir şey alamıyordu. tail komutunu da -f ile çalıştırdığım için awk’ın çalışması hiç bitmiyordu. -W interactive parametresi ile kendisine gelen veriyi buffer’lamadan çalışmasını sağladım.

Kaynak:
[1] http://www.perkin.org.uk/posts/how-to-fix-stdio-buffering.html

C’de Hafıza Yönetimi: Heap-Stack Konusu

heap-stack

Hafıza yönetimi bir işletim sisteminin temel işlevlerinden birisidir. Multi-tasking çalışan bütün işletim sistemlerinde her process kendisine ait bir hafıza alanında çalışır. Böylece (normal şartlarda) programların hafıza adresleri birbirine karışmaz. Yani, iki program … koduyla bir hafıza alanına erişmek istediğinde, gerçekte ikisi RAM üzerinde farklı alanlara erişir.

Bir program çalıştırılmak üzere hafızaya yüklendiğinde temel olarak üç hafıza bölgesi (segment) içinde organize edilir: text segmenti, stack segmenti ve heap segmenti.

 • Text segmenti: Derlenmiş programın kendisi tutulur. Programcının yazdığı kodlar derleyici tarafından işlemcinin anlayacağı şekilde makine koduna çevrilir ve binary olarak text segmentinde tutulur.
 • Heap segmenti: program çalışma esnasında malloc() veya calloc() gibi fonksiyonlarla hafızadan yer aldığında, heap segmentinden bir alan tahsis edilir. Heap’ten daha fazla alan alındıkça, heap yukarı doğru büyür.
 • Stack segment: Lokal değişkenleri tutmak ve fonksiyonlara argüman vererek çağırmak için kullanılır. Stack aşağı doğru büyür.
Tagged